Ораторське мистецтво

Ораторське мистецтво

Краса мови, правильна побудова фраз, відсутність словесного "сміття" - все це сьогодні є невід'ємним елементом розвитку дитини. Сучасна система шкільної освіти вимагає від учнів регулярної підготовки доповідей, виступів та участі в різних заходах, де потрібні не просто гарні здібності до комунікації з навколишнім світом, а й уміння донести свої думки та ідеї до співрозмовника або аудиторії. Не дивно, що курси ораторської майстерності для дітей в Києві з кожним роком лише набирають популярність, завойовуючи довіру і молодшого покоління, і старших школярів, яким придбані тут вміння неодмінно стають у нагоді і в повсякденному житті.

У нашій академії на Оболоні навчальний процес завжди будується на самих передових методиках навчання, що дозволяють юним слухачам отримувати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички їх застосування. Ми не наполягаємо на тому, що всі  юні оратори неодмінно стануть в майбутньому артистами, дикторами, політиками або журналістами. Але вміння красиво і правильно складати слова у фрази дозволить їм впевненіше почувати себе і на навчальних теренах, і у виборі подальшого життєвого шляху. А значить, забезпечить суттєві переваги перед однолітками, що важливо в будь-якому віці.

Професійний підхід та сучасні методики викладання

Викладаючи ораторське мистецтво дітям, ми робимо наголос на таких аспектах:

  • розвиток впевненості в собі;
  • поліпшення навичок комунікації;
  • отримання досвіду публічних виступів;
  • поліпшення мовних функцій, поповнення словникового запасу;
  • вміння аргументовано і структуровано говорити;
  • ведення діалогів із застосуванням вербальних і невербальних методів спілкування;
  • розширення творчого потенціалу дитини.

Всі викладачі, задіяні в роботі з підростаючим поколінням, мають чудову професійною підготовкою і великим досвідом роботи. У програму включено освоєння навичок риторики, психології, театрального мистецтва, практичні заняття з розвитку мовлення та управління голосом.

Побудова навчального процесу не випадково має на увазі поетапне введення дітей у світ ораторського мистецтва - слухачі курсу отримують можливість поступово розкривати свої таланти, опановувати основи майстерності під наглядом досвідчених фахівців і в компанії доброзичливо налаштованих однолітків.